Ondernemingen, Groepen en Organisaties

Ondernemingen, groepen en organisaties zijn op zoek om zich in deze vloeibare samenleving te positioneren. Het ontwikkelen van een eigen identiteit, zowel intern als extern is een proces van zingeving. Bedrijven en groepen vinden bij ons hun partner in dit proces.

We ontwikkelen samen een methodiek waarmee we de zinbronnen van de groep ontdekken en ontginnen. Dit doen we met spelvormen, een events, met kunst en kunstenaars, multimedia,...  Uit dit proces kan een ethische code ontstaan, een bedrijfsfilosofie of een beter verstaan van elkaars diversiteit. De prijs voor deze begeleiding wordt bepaald door de duur van het proces, de grootte van de groep, de voorbereiding,...

We bieden u dan ook graag een voorstel op maat aan. Neem daarvoor vrijblijvend contact op.


 

 

Persoonlijke begeleiding

Mensen zijn op zoek naar een plaats in een wereld vol verwondering. Bij ons kunnen mensen een klankbord vinden voor hun eigen zingevingsverhaalNo-nonsense en eerlijk. En steeds op maat. Wij bieden echter geen psychosociale diensten aan, onze dienstverlening is spiritueel-zingevend. 

In onderling overleg wordt een traject uitgewerkt.  

Cursussen, Lezingen, Voorstellingen, (zin)events,...

Rond allerlei thema'’s binnen de wereld van zingeving, religie, ethische thema’s kan er een aanbod op maat gemaakt worden. Dynamisch en vlot, creatief en kwalitatief. De veelzijdigheid van thema's is voor ons meer dan een uitdaging om dit voor en met U of uw groep uit te werken. Stuur gerust uw vraag