Geboorte
 

Een nieuw leven maakt een diepe indruk.
Niet met woorden te vatten.
En toch moet er iets gebeuren
dat zinvol is en het moment vieren kan.
 
We gaan samen met U op zoek om woorden en symbolen
te vinden die dit nieuwe leven een taal willen geven.
Wij maken samen met U een onvergetelijke viering ervan.
 
De plaats en het tijdstip kiezen we samen met U uit.
Eventueel kan de viering doorgaan waar U een geboortefeest 
of babyborrel wil organiseren.
 
 
We kunnen zelf niet voorgaan in een kerkelijk doopsel 
of een initiatieritueel in een andere godsdienst of religie.
Maar we kunnen wel, in samenspraak met de voorganger 
een voorbereiding helpen opstellen.