Filip Vandenberghe is echtgenoot van Evi en vader van 3 kinderen. Beroepshalve geeft hij inSecundair Onderwijs Dominiek Savio (Buso) te Gits het  het vak godsdienst en is hij regioverantwoordelijke voor regio Noord in het ondersteuningsteam.

Hij is steeds blijvend op zoek naar wat zingeving, religie en levensbeschouwing kan betekenen bij zichzelf en in de wereld. Die zoektocht voerde hem tot een opleiding filosofie en godsdienstwetenschappen.

Hij is buitengewoon geïnteresseerd in zingeving, taal, verhaal en symboliek. Ook creatieve werkvormen, hedendaagse kunst en muziek liggen in zijn ruime blikveld. Vanuit deze interesse en zijn persoonlijke spiritualteit wil hij een kwalitatieve aanvulling bieden voor mensen die zich niet (meer) kunnen vinden in een traditionele viering. Daarnaast wil hij voor zoekende mensen een aanzet geven om alleen of met een groep of organisatie te zoeken naar wat hen zinvol verbindt, verhaal en identiteit geeft.

Als vrijwilliger in het Yot-project (kerkherwaardering) in Brugge, een labo voor zingeving, zoekt hij perspectieven maar is er ruimte voor inspiratie.

Dit alles vanuit een eigen spiritualiteit, maar bij voorkeur initieel vanuit een niet-confessioneel standpunt. Zijn aanbod is steeds op maat van de eigen zoektocht en voorkeur van de mens(en) die op zijn diensten beroep willen doen.

Alle vormen van zingeving starten met stilte en het luisteren naar het verhaal van mensen.